Zapytanie ofertowe: Przystosowanie 1 łazienki do potrzeb osób z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, woj. Lubelskie.

Zapytanie ofertowe: Przystosowanie 1 łazienki do potrzeb osób z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, woj. Lubelskie.
13
06
2023

W związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn. Dostępność w gminie Dębowa Kłoda w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Dębowa Kłoda zaprasza do składania ofert

Autor: Piotr Poniewozik
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}