INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO  Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA
16
06
2023

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Szanowni Państwo, świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni);
  2. pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

 

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Dębowa Kłoda będzie na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. zwracamy się z prośbą o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do tut. Urzędu po tym terminie.

 

Ikona pdf Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 112,90 kB ]

Ikona pdf Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 197,14 kB ]

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii