INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO  Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA
16
06
2023

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Szanowni Państwo, świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni);
  2. pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

 

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Dębowa Kłoda będzie na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. zwracamy się z prośbą o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do tut. Urzędu po tym terminie.

 

Ikona pdf Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 112,90 kB ]

Ikona pdf Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 197,14 kB ]

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}