Nabór- Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024" i "Lubelska kuźnia talentów 2023-2024".

Nabór- Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024" i "Lubelska kuźnia talentów 2023-2024".
18
08
2023

W dniach od 1 do 30 września 2023 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024" oraz "Lubelska kuźnia talentów 2023-2024".

Programy stypendialne "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024" oraz "Lubelska kuźnia talentówn2023-2024" to programy wsparcia zdolnych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, przez co należy rozumieć niekorzystną sytuację materialną ucznia (rodziny ucznia), wynikającą z niskiego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Programy mają na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie, wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego, myślenia dzieci i młodzieży.

Programy dofinansowane przez Unię Europejską realizowane będą przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}