Nabór- Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024" i "Lubelska kuźnia talentów 2023-2024".

logo lubelska kuźnia talentów oraz lubelskie wspiera uzdolnionych
18
08
2023

W dniach od 1 do 30 września 2023 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024" oraz "Lubelska kuźnia talentów 2023-2024".

Programy stypendialne "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024" oraz "Lubelska kuźnia talentówn2023-2024" to programy wsparcia zdolnych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, przez co należy rozumieć niekorzystną sytuację materialną ucznia (rodziny ucznia), wynikającą z niskiego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Programy mają na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie, wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego, myślenia dzieci i młodzieży.

Programy dofinansowane przez Unię Europejską realizowane będą przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii