Nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

osoby przy biurku
18
08
2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

O uzyskanie środków Funduszu Solidarnościowego ubiegać się mogą jednostki
samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego. W ramach Programu
gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 % kosztów realizacji
usług asystenta.


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024,
ogłoszenie o naborze wniosków wraz ze wzorem formularza wniosku dostępne są na stronie
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl
(w aktualnościach lub w zakładce: Fundusz Solidarnościowy), a także w Biuletynie
Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce:
Programy.


W bieżącym roku wnioski do Programu składa się w formie elektronicznej za
pomocą narzędzia teleinformatycznego - Generatora Funduszu Solidarnościowego, który
dostępny jest na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl. Wniosek wraz z kalkulacją kosztów
oraz informacją opisową należy wypełnić, zapisać i złożyć w Generatorze Funduszu
Solidarnościowego za pomocą przycisku „złóż wniosek”. W przypadkach uzasadnionych
problemami technicznymi dopuszcza się możliwość składania wniosków za pomocą
platformy e-PUAP. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 września 2023 r.
Jednocześnie zgodnie z działem IX ust. 3 pkt 1 ww. Programu, zobowiązuję Państwa
do upublicznienia ogłoszenia o naborze wniosków do Programu na stronie podmiotowej
gminy/powiatu.


Zachęcam do wzięcia udziału w Programie.


Z up. Wojewody Lubelskiego
Mariusz Kidaj
/-/
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
/podpisano elektronicznie/

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii