Uproszczona oferty Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie

Uproszczona oferty Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie
11
10
2023

na realizację zadania publicznego pt. "Jesień emeryta"

W związku z wpłynięciem uproszczonej oferty Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie na realizację zadania publicznego pt. "Jesień emeryta" zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda (pon.od 8:00 do 16:00; wt.- pt.7:00-15:00) w ciągu 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty (w załączeniu). Oferta została zamieszczona także na stronie internetowej www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl w zakładce komunikaty oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}