OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Herb gminy na rozmytym tle
12
10
2023

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

 1. Przedmiot konsultacji:
  • Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Dębowa Kłoda
   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 2. Termin i zakres konsultacji:
  • Konsultacje projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie 
   od 17 października 2023 r. do 31 października 2023 r. 
 3. Forma i tryb konsultacji: 
  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem technik informatycznych. 
  2. Uwagi i opinie w sprawie będącej przedmiotem konsultacji wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w pkt. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub promocja@debowakloda.pl lub przesłane w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia . 
 4. Załączniki:
  1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z formularzem-zał. Nr 1
  2. Projekt uchwały i Załącznik do uchwały: Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

/-/ Wójt Gminy Dębowa Kłoda

Grażyna Lamczyk

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii