OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
12
10
2023

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

 1. Przedmiot konsultacji:
  • Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Dębowa Kłoda
   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 2. Termin i zakres konsultacji:
  • Konsultacje projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie 
   od 17 października 2023 r. do 31 października 2023 r. 
 3. Forma i tryb konsultacji: 
  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem technik informatycznych. 
  2. Uwagi i opinie w sprawie będącej przedmiotem konsultacji wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w pkt. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub promocja@debowakloda.pl lub przesłane w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia . 
 4. Załączniki:
  1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z formularzem-zał. Nr 1
  2. Projekt uchwały i Załącznik do uchwały: Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

/-/ Wójt Gminy Dębowa Kłoda

Grażyna Lamczyk

Autor: Ewa Urban
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}