Nowy Program Fundusze Europejskie- Pomoc Żywnościowa (FEPŻ) 2021-2027

Produkty sypkie, kasza, makaron fasola w pojemnikach
12
10
2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Logotypy dofinansowania

Kryteria dochodowe, które należy spełnić, aby otrzymać pomoc w formie żywności:

1823,60 zł- dla osoby samotnie gospodarującej;

1410,00 zł – dla osoby w rodzinie

oraz musi wystąpić przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Podprogram 2023 będzie trwał od grudnia 2023 roku do października 2024 roku.

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy żywnościowej w terminie od 16 października do 30 listopada 2023 r. zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie w celu wypełnienia  i wydania skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Dystrybucja żywności będzie realizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Stępkowie. O terminach dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco. 

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz osobiście u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie lub telefonicznie pod numerem telefonu 83-355-70-18, 83-355-70-31 i 83-355-70-19.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii