Informacja powiatowego urzędu pracy w Parczewie

Informacja powiatowego urzędu pracy w Parczewie
19
10
2023

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na szkolenia dla osób do 30 r.ż. w terminie od 26.10.2023 r. do 27.10.2023 r.

Wniosek może złożyć osoba do 30 roku życia zamieszkała na terenie powiatu parczewskiego, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie jako osoba bezrobotna lub w najbliższym czasie zarejestruje się jako osoba bezrobotna, która wypełniła deklaracje udziału w projekcie pilotażowym oraz uczestniczyła w rozmowie doradczej z doradcą klienta w formie indywidualnej porady zawodowej.

Szkolenia indywidualne dla osób do 30 r.ż. służą podniesieniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych i kompetencji, zwiększających szansę na podjęcie zatrudnienia. Możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie i sfinansowanie kosztów niezbędnych badań lekarskich przed szkoleniem.


Szczegółowe informacje w linku:
https://parczew.praca.gov.pl/-/22069540-nabor-wnioskow-na-szkolenie-w-ramach-projektu-pilotazowego-czas-na-mlodych

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}