Podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda”

Opis alternatywny: Grafika informacyjna o projekcie budowy infrastruktury rybackiej finansowanego przez Unię Europejską, z celami operacji i miejscem realizacji w gminie Dębowa Kłoda.
11
07
2023

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 29.06.2023r. podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Celem operacji jest wzmocnienie potencjału turystycznego w miejscowości Dębowa Kłoda oraz podniesienie atrakcyjności terenu gminy poprzez budowę budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych. Wskaźnikiem realizacji celu operacji (efektem działań) będzie liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 285 163,46 zł. Kwota dofinansowania 77 144,00 zł

Plakat o niebieskim tle z informacjami o projekcie wspieranym przez Unię Europejską zatytułowanym "Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych i sportowych w gminie Dębowa Kłoda." Zawiera cele operacji, beneficjenta i logotypy.
Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii