Podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda”

Podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda”
11
07
2023

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 29.06.2023r. podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Celem operacji jest wzmocnienie potencjału turystycznego w miejscowości Dębowa Kłoda oraz podniesienie atrakcyjności terenu gminy poprzez budowę budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych. Wskaźnikiem realizacji celu operacji (efektem działań) będzie liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 285 163,46 zł. Kwota dofinansowania 77 144,00 zł

Plakat o niebieskim tle z informacjami o projekcie wspieranym przez Unię Europejską zatytułowanym "Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych i sportowych w gminie Dębowa Kłoda." Zawiera cele operacji, beneficjenta i logotypy.
Autor: Ewa Urban
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}