„Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda"

„Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda"
20
10
2023

-inwestycja w trakcie realizacji. Został wyłoniony wykonawca na realizację przedsięwzięcia tj. Firma-Władysław Ilczyna "ILBUD" z siedzibą w Lubiczynie. Przypominamy, że przedsięwzięcie jest realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Inwestycja jeszcze w tym roku zostanie ukończona. Poniżej zdjęcia przedstawiające przed i w trakcie realizacji.

Plakat o niebieskim tle z informacjami o projekcie wspieranym przez Unię Europejską zatytułowanym "Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych i sportowych w gminie Dębowa Kłoda." Zawiera cele operacji, beneficjenta i logotypy.
Autor: Ewa Urban
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}