„Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda”

Plakat o niebieskim tle z informacjami o projekcie wspieranym przez Unię Europejską zatytułowanym "Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych i sportowych w gminie Dębowa Kłoda." Zawiera cele operacji, beneficjenta i logotypy.
23
11
2023

W dniu 23.11.2023r. protokołem odbioru zakończono realizację zadania pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda”

w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”
objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. W wyniku realizacji operacji został osiągnięty cel: wzmocnienie
potencjału turystycznego w miejscowości Dębowa Kłoda oraz podniesienie atrakcyjności terenu
gminy poprzez budowę budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych. Przedsięwzięcie zostało
zrealizowane w miejscowości Dębowa Kłoda na działce nr 214/33 i 214/35. Poniżej zdjęcia
zrealizowanej inwestycji.

Plakat o niebieskim tle z informacjami o projekcie wspieranym przez Unię Europejską zatytułowanym "Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych i sportowych w gminie Dębowa Kłoda." Zawiera cele operacji, beneficjenta i logotypy.
Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii