Remont drogi gminnej nr 104050L od km 0+008 do km 1+313 km w miejscowości Makoszka. 

Obraz przedstawia grafikę z białym tłem, informującą o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Widoczna jest flaga Polski, herb Polski, oraz szczegóły finansowania i lokalizacji projektu.
15
12
2023

W dniu 23 października Gmina Dębowa Kłoda podpisała umowę na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „ Remont drogi gminnej nr 104050L od km 0+008 do km 1+313 km w miejscowości Makoszka. 

 

Dofinansowaniem objęta jest inwestycja polegająca na remoncie drogi gminnej na odcinku 1305 m. Na wskazanym odcinku drogi zostanie ułożona nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 5 m. Pobocza o szerokości 0,75 m zostaną utwardzone kruszywem łamanym. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i chodników nastąpi poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Całkowita wartość inwestycji wynosi 737 168,52 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu 278 237,59 zł.  

Jeszcze w bieżącym roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w wyniku, którego został wyłoniony Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo Mostowych Parczew Spółka Akcyjna z siedzibą Parczew, ul 11 Listopada 170, 21-200 Parczew, z którym została w podpisana umowa na roboty budowlane w dniu 14 grudnia 2023r.

W dniu 15 grudnia br. Wykonawca odebrał plac budowy i zgodnie z Umową termin zakończenia robót budowlanych został określony na 15.05.2024r. 

Alternatywny opis zdjęcia: Grafika informacyjna z polskimi symbolami narodowymi, informująca o dofinansowaniu dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wyróżniono kwotę 278 167,59 zł i datę podpisania umowy.
Tablica informacyjna o dofinansowaniu z Unii Europejskiej na tle zaśnieżonych trawników i drzew oraz domu z czerwonym dachem.
Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii