Projekt pt. "Dostępność w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie"

Logo z napisem "Dostępna przestrzeń publiczna" z grafiką osoby wyróżniającej się na żółtym tle, symbolizującej dostępność.
18
12
2023

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 24 listopada 2023 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu  pn. „Dostępność w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” ze środków  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. 

Termin realizacji przedsięwzięcia od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2024 r. 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 172 583,00  zł, zaś dofinansowanie ze strony PFRON 137 583,00 zł, a zatem nie więcej jak 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Dostępność architektoniczna:
    • Zakup i montaż drzwi w salach lekcyjnych (klamki z dłuższą „rączką”, na wysokości obecnego standardu, o odpowiedniej kolorystyce i kącie otwarcia);
    • Zakup i montaż wykładziny z PCV (zastosowanie powierzchni antypoślizgowej).
  2. Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
    • Zakup aktywatora sznurowego gongu alarmowego do toalety wraz z odbiornikiem.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną usunięte bariery architektoniczne oraz komunikacyjno-informacyjne o których mowa wyżej, dzięki czemu ułatwi to dostęp dla osób z ograniczonymi dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku czy mowy. 

 

Ikona pdf Plakat , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 103,66 kB ]

 

Opis alternatywny: Na obrazie przedstawiono dokument z tekstem w języku polskim. Na górze znajduje się logo programu Dostępna przestrzeń publiczna
Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii