OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dębowa Kłoda o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda na lata 2021 -2030

Rozmyta sylwetka człowieka z zasłoniętą twarzą czytającego dokument, na pierwszym planie wyraźny herb z drzewem i owocami na czerwonym tle.
09
01
2024

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 485 ze zm.) Wójt Gminy Dębowa Kłoda zawiadamia o podjęciu w dniu 24 stycznia 2023 r. przez Radę Gminy Dębowa Kłoda uchwały Nr XLVII/326/232023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda na lata 2021 -2030 (DZ. Urz. Z 2023 r., poz. 6853).

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda na lata 2021 -2030. będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Rady Gminy Dębowa Kłoda nr XLV/310/22 z dnia 28 listopada 2022 r.  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Dokument będzie stanowił podstawę do kontynuowania procesu rewitalizacji w Gminie Dębowa Kłoda. Realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda na lata 2021 -2030 przedsięwzięcia będą odpowiedzią na zdiagnozowane w tym obszarze problemy i zjawiska kryzysowe.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda na lata 2021 -2030 przygotowywany będzie w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, a także zatwierdzone 5 sierpnia 2022 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Dokument zostanie opracowany partycypacyjnie, tj. przy udziale mieszkańców, partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących: społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda na lata 2021 -2030 jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 485 ze zm.). 

 

 

       Wójt Gminy Dębowa Kłoda

               mgr Grażyna Lamczyk

 

       

Dębowa Kłoda, 09 stycznia 2024 r.

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii