Pierwsza w powiecie wirtualna strzelnica powstała w Gminie Dębowa Kłoda.

Wnętrze pojazdu z widokiem na symulator jazdy, przedstawiający samochód na drodze obok łąki i budynków.
29
12
2023

Strzelnica będzie działać w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Dotacja Celowa Finansowana ze środków Ministra Obrony Narodowej „ Strzelnica w Powiecie 2023 „Nr. 4/2023/CWCR i została dofinansowana w kwocie 159 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania to 239 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania utworzono wirtualną strzelnicę - zaadoptowano pomieszczenia na potrzeby bezpiecznego i efektywnego pod względem szkoleniowym funkcjonowania wirtualnej strzelnicy oraz zakupiono wyposażenie szkoleniowe wirtualnej strzelnicy zawierające zestaw startowy środków technicznych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji szkolenia strzeleckiego.

Wirtualną strzelnicą będzie zarządzać Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie, który przeszkolił   w tym kierunku instruktorów do obsługi urządzenia szkoleniowego Pojedynek. 

Wirtualna strzelnica będzie nieodpłatnie udostępniana od dnia oddania do użytkowania do dnia 31 grudnia 2033 r. na potrzeby:

  • szkolenia uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa,
  • szkolenia organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, 
  • szkolenia społeczności lokalnej zamieszkałej w rejonie odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego.

Wirtualna strzelnica pozwala na naukę  i doskonalenie umiejętności  w zakresie:  bezpiecznego  posługiwania się bronią, w tym jej obsługi manualnej, celowania z wykorzystaniem  różnych rodzajów celowników, ćwiczeń w obserwacji – wykrywania, rozpoznawania  i identyfikacji celów oraz prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności.

 Dzięki strzelnicy można nauczyć się wspólnego wykorzystywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, jest możliwość prowadzenia treningu indywidualnego, prowadzonego jednocześnie albo dla jednej do czterech osób, broń wykorzystywana do ćwiczeń to imitacja karabinu HK oraz pistoletu Glock.

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii