OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA

Na zdjęciu widoczna jest osoba w białej koszuli z rozmytym tłem, za którą znajduje się herb miasta lub organizacji z wizerunkiem drzewa i korzeni.
23
01
2024

Wójt Gminy Dębowa Kłoda, na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 28, 1688.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy uwag do wyżej wymienionego projektu.

Projekt Uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda wraz z uzasadnieniem dostępny na stronie internetowej, pod linkiem: debowakloda.pl/

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 25 stycznia 2024 r.   do 11 marca 2024 r w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:
 2. Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:
  • Formularza zamieszczonego do pobrania z załączników umieszczonych poniżej
  • Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w budynku Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, pokój nr 11;
   Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda lub osobiście na adres: Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda  w godzinach 9.00 – 15.00
 3. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 83 355 70 23, 83 355 70 44 od 7:00 do 15:00 .
 4. Otwarte spotkanie konsultacyjne:
  • zaplanowane w dniu 19 lutego 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A.
 5. Ankieta konsultacyjna:
  • Zamieszczona do pobrania na stronie internetowej, pod linkiem: https://forms.gle/gPzsacp42Qo1ALHbA
  • dostępna w wersji papierowej - wypełnione ankiety w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda lub osobiście na adres: Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda lub przesłać droga e-mailową - sekretariat@debowakloda.pl

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda;
 • Uzasadnienie projektu uchwały;

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie www.debowakloda.pl
 • papierowej w budynku Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w pokoju nr 12.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 28, 1688) oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy www.debowakloda.pl.

 

Wójt Gminy Dębowa Kłoda

Grażyna Lamczyk

 

Dębowa Kłoda, 23 stycznia 2024 r.

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii