Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

Flaga Polski podzielona na dwa poziome pasy - górny biały i dolny czerwony oraz godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle.
19
03
2024

 DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

Rodzaj dotacji budżetowej:  dotacja celowa z budżetu państwa

Wartość dofinansowania w 2024r: 116 000,00 zł

Wartość całkowita w 2024r: 171 000,00 zł

 

Opis projektu: W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy tj. osoby samotnie gospodarujące – 1 552,00 zł, osoby w rodzinie – 1 200,00 zł. Program daje możliwość udzielenia pomocy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej w formie zakupu posiłków w szkołach, przedszkolach i żłobku. Ponadto osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności osoby starsze, chore, samotne, niepełnosprawne, mogą uzyskać pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Celem programu jest poprawa życia osób i rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci i młodzieży.

Umowę na dofinansowanie zadania podpisano 15.03.2024r.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii