Projekt pn. „Budowa drogi wewnętrznej na odcinku od 0+000,00 do km 1+088,26 w miejscowości Białka, Gmina Dębowa Kłoda”

Asfaltowa droga prowadzi przez wiejski krajobraz z domami po bokach i drzewami w tle pod chmurzastym niebem.
23
05
2024

Gmina Dębowa Kłoda w dniu w dniu 25.11.2022 r. podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej na odcinku od 0+000,00 do km 1+088,26 w miejscowości Białka, Gmina Dębowa Kłoda” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Cel operacji -poprawa dostępności komunikacyjnej drogi wewnętrznej na terenie gminy Dębowa Kłoda  poprzez budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Białka od 0+000,00 do km 1+088,26 . Całkowity koszt przedsięwzięcia to zł. Kwota dofinansowania zł.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, a jej zakończenie zaplanowane jest na miesiąc czerwiec 2024r. 

Kwota dofinansowania: 1 479 964,00 

Całkowita wartość zadania: 2 334 646,30 zł

Poniżej dokumentacja fotograficzna

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii