Stowarzyszenie Perły Chmielowa w dniu 01.03.2023 r. podpisało umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem w miejscowości Dębowa Kłoda”

Obraz przedstawia logotypy UE i informacje o finansowaniu projektu rolnego z Europejskiego Funduszu Rolnego dla Rozwoju Obszarów Wiejskich.
23
05
2024

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Cel operacji -rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LSR poprzez budowę sceny plenerowej z zadaszeniem w miejscowości Dębowa Kłoda. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 325 436,33 zł. Kwota dofinansowania 98 149,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone protokolarnym odbiorem w dniu 23.04.2024 r. Scena plenerowa z zadaszeniem znajduje się miejscowości Dębowa Kłoda. Będzie udostępniana nieodpłatnie i służyła społeczności lokalnej przy organizacji różnych imprez rekreacyjnych, kulturalnych, a tym samym wzbogaci ofertę turystyczną. 

 

Informacyjna tablica projektu unijnego z logotypami UE i Polski, tytułem "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich" i opisem operacji budowy sceny plenerowej.

Załączniki

Ikona pdf plakat.pdf pdf 116,03 kB
Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii