Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ciężarówka z zabudową cysterny podłączona do kanalizacyjnego wywrotu, stojąca na zaśnieżonym terenie przy drodze w pobliżu koparki i drzew.
02
07
2024

Szanowni Mieszkańcy. W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 2519) (art. 6 ust. 5aa) Gminy do dnia 8 sierpnia 2024 mają obowiązek przeprowadzić kontrole wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji, pod względem posiadania umowy i dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub z przydomowej oczyszczalni ścieków.
Kontrolę taką Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzić na każdej nieruchomości co najmniej raz na dwa lata.

Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności:

 • sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Dębowa Kłoda tj.:

 1. Gmina Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, tel. 83 355 75 78;
 2. Kamil Rapczon SPEED-TRANS Usługi Asenizacyjne, Krasne 141,21-109 Uścimów;
 3. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Parczewie ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew tel. 83 355 12 68 tel. 83 355 12 69;
 4. Usługi Asenizacyjno Podnośnikowe JANEKO Jarosław Janek Ludwin Kolonia 12A,21-075 Ludwin, tel. 608 415 431;
 5. Tomasz Bartosiewicz Usługi Ściekowe ,Białka 2, 21-211 Dębowa Kłoda, tel.783 276 046;
 6. ,, ELKA’’ Zakład Usługowo-Handlowy Koperczuk-Drozd Elżbieta, Białka 62, 21-211 Dębowa Kłoda, tel.607 974 455;
  7. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze tel. 32 278 4531

Prosimy mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do wykonania czynności kontrolnych. Jednocześnie przypominamy, że niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Wszelkich informacji dodatkowych udziela Dział Gospodarki Komunalnej, tel. 83 355 75 78, pokój nr 2.

Dębowa Kłoda dnia, 20.02.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dębowa Kłoda
o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dębowa Kłoda


Na podstawie art. 6 ust. 5a, 5aa i 5ab oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm) oraz Zarządzenia Nr 12/23 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dębowa Kłoda.

zawiadamiam

że zostaną przeprowadzone kontrole realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości
w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, w związku z powyższym właściciele nieruchomości niżej wymienionych obrębów w określonych dniach powinni zgłaszać się do pokoju nr 2 (parter) w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda (tel. 83 355 75 78).

1. od 02.07.2024 r. do 26.07.2024 r. – obręb Wyhalew


Wymagane dokumenty do przedstawienia w trakcie kontroli:

 • umowa zawarta z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dębowa Kłoda;
 • dowody zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Dębowa Kłoda na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Załączniki

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii