BIP Dębowa Kłoda?>

ASF-zniesienie ograniczeń

W dniu 27 września 2017r. Wojewoda Lubelski wydał  rozporządzenie uchylające  rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2017r.  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego, które  zakazywało m.in. organizowania targów,  transportu świń oraz wywożenia świń i materiału biologicznego z gospodarstwa  bez zgody  właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii a także nakazywało  oczyszczania, odkażania  i dezynfekcji środków transportu  oraz  oznakowania obszaru, poprzez umieszczanie  na drogach publicznych  tablic informacyjnych. Poniżej zamieszczamy rozporządzenie nr 10 uchylające rozporządzenie nr 7 z dnia 17 sierpnia 2017r.

Uchylenie_rozporzadzenia_nr_7