BIP Dębowa Kłoda

Budowa wiaty stadionowej?>

Budowa wiaty stadionowej

 Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Dąb II” z siedzibą w Dębowej Kłodzie realizował z Firmą „Karol Kania i Synowie” wspólny projekt pn. „Kultywowania tradycji, kultury i historii” polegający na budowie wiaty stadionowej (ławki rezerwowe).

W związku z organizacją powyższego zadania Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Dąb II” dokonał niezbędnego zakupu i montażu wiaty stadionowej o konstrukcji stalowej (wraz z ławami rezerwowymi).

W okresie obowiązywania Umowy, Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Dąb II” informacje o wspólnej realizacji zadania rozpowszechnił podczas przeprowadzanych meczy piłki nożnej.

Realizacja projektu została przeprowadzona z należytą starannością, a wydatki zostały poniesione celowo, rzetelnie i racjonalnie z zachowanie zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Dziękujemy Firmie Karol Kania i Synowie Sp. z o.o za współpracę i współfinansowanie zadania polegającego na zakupie i montażu wiaty stadionowej. Dla Stowarzyszenia jest to wielkie wsparcie finansowe, które jest niezbędne przy realizacji tego typu przedsięwzięć. DZIĘKUJEMY