Archiwum kategorii: Uncategorized

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Dębowa Kłoda do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych bądź uczniów szkoły średniej z rodzin byłych pracowników PGR, którzy osiągnęli pełnoletność do składania niezbędnych oświadczeń celem zakwalifikowania się do projektu po spełnieniu następujących warunków:

  • dziecko jest uczniem szkoły podstawowej lub uczniem szkoły średniej i zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • uczeń wskazany w oświadczeniu jest członkiem rodziny, którego krewny w linii prostej (rodzic, dziadek, pradziadek/opiekun prawny) zamieszkiwał i pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
  • uczeń, który zostanie wskazany w ww. oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021 ) komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
  • złoży niezbędne oświadczenia celem weryfikacji i przystąpienia do ww. Konkursu Grantowego.

Na co można uzyskać wsparcie?

  • Nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego.
  • Usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Oświadczenia do pobrania dostępne są poniżej lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w pok. nr 15, w terminie do 25 października 2021 roku w godz. otwarcia Urzędu.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Po złożeniu oświadczeń Gmina Dębowa Kłoda dokona weryfikacji celem poprawności danych, a następnie złoży wniosek o przyznanie Grantu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Załączniki:

oswiadczenie-dla-rodzica

oswiadczenie-ucznia

klauzula-informacyjna-ochrona-danych

oswiadczenie-pod-odpowiedzialnoscia-karną

 

 

 

Strona internetowa i Facebook-Lubelskie NGO

Informujemy o utworzeniu nowej zakładki poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie www.promocja.lubelskie.pl. Dzięki swej funkcjonalności i przejrzystej szacie graficznej treści będą czytelniejsze dla odbiorców, a dostęp do informacji będzie wygodny i szybki.

Strona jest także dostosowana do osób z niepełnosprawnością.

Powstała również strona https://www.facebook.com/lubelskieNGO, na której będą zamieszczane bieżące i najważniejsze informacje dotyczące współpracy z trzecim sektorem.

Portale są dostępne zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych, można je znaleźć pod adresami:

Lubelskie Rowerowe z KSOW-em

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie rowerowym „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”, którego organizatorem jest Województwo Lubelskie.

Celem wydarzenia jest: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Termin Rajdu: 9 października 2021 roku, godz. 10.00

Miejsce Rajdu: Poleski Park Narodowy (w części położonej na terenie Gminy Urszulin).

Wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w Rajdzie rowerowym należy zeskanować i przesłać na adres KSOW@lubelskie.pl do dnia 8 października 2021 roku do godziny 12.00. Po tej dacie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.

Dla zwycięzców Rajdu w dwóch kategoriach: „Kobiety” i „Mężczyźni” przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (numery telefonów: 81 44 16 873, 81 44 16 693) oraz mailowego KSOW@lubelskie.pl

Regulamin Rajdu oraz Karta zgłoszenia udziału dostępne są na stronie www.lubelskie.ksow.pl

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

Karta Zgłoszeniowa Rajd Rowerowy

 

Informacja dla osób posiadających zestawy komputerowe, które otrzymały w ramach projektu

Informujemy, że w związku z zakończeniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” i  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” zgodnie z zapisami w umowach użyczenia podpisanych przez Beneficjentów, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany na własność w formie darowizny.

Prosimy aby osoby które otrzymały zestawy komputerowe w w/w programie zgłaszały się w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda do pok. Nr 19 w ostatecznym terminie do dnia 22.10.2021r.  w celu  podpisania umowy o nieodpłatne przekazanie sprzętu.

Webinarium

Agencja Marketingowa NPROFIT kontynuuje II edycję kampanii skierowaną do przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo!


W związku z panującą sytuacją i trudnym położeniem wielu firm, Agencja marketingowa NPROFIT wraz z platformą Teardeals oraz partnerem strategicznym Adshock, po raz drugi będzie prowadzić kampanię społeczną dla przedsiębiorców #bądźwidoczny. Zapraszamy Państwa do udziału w naszym webinarium, które odbędzie się 29 września 2021 roku – dotyczyć będzie kampanii Google Ads dla e-commerce – sklepów internetowych I tego jak za pomocą kampanii zwiększyć sprzedaż. Więcej informacji pod linkiem:
https://terdeals.com/pl/14/kampania-badzwidoczny
29 września o 11:00 odbędzie się nasze czwarte webinarium. Prowadzić je będzie Piotr
Bortkiewicz, nasz specjalista ds. kampanii SEM. Wydarzenie poświęcone będzie tematyce
kampanii Google Ads, i temu, jak prawidłowo ją prowadzić, aby przynosiło to zysk.
Harmonogram webinarium:
– co musimy skonfigurować, aby uruchomić kampanię produktową,
– jak utworzyć kampanię produktową,
– optymalizacja stawek na produktach dla kampanii produktowej,
– optymalizacja fraz dla kampanii produktowej,
– dostosowywanie stawek do urządzeń dla kampanii produktowej,
– wykorzystywanie danych z kampanii produktowej do tworzenia pozostałych kampanii.
Po pierwszej edycji dostrzegamy jak duże grono firm potrzebuje rzetelnej informacji z
zakresu procesu pozycjonowania stron internetowych oraz kampanii reklamowych on-line.
Posiadane wiadomości nie zawsze wystarczają do prowadzenia skutecznych działań
promocyjnych. Obecnie, gdy sytuacja jest trudniejsza, firmy potrzebują rzetelnej wiedzy i
wiarygodnych przewodników po świecie cyfrowym, który często jest dla nich szansą na
przetrwanie.
Cały zespół Agencji NPROFIT zaangażował się w inicjatywę. Przede wszystkim nasi
pracownicy jeszcze mocniej zadbali o wysoką jakość i użyteczność tekstów publikowanych na
blogu, z których korzystają przedsiębiorcy. Rozumiemy, że sytuacja, w której znajduje się tak
wiele firm nie jest łatwa, dlatego postanowiliśmy działać dla wspólnego dobra. Jeżeli dzięki naszej
pracy firma, która miała upaść przeniesie swoją działalność do Internetu i uda się jej przetrwać
ten niepewny czas, będzie to dla nas ogromna satysfakcja i powód dumy.
Zapraszamy Państwa do udziału w webinarium i uczestniczeniu w naszej kampanii, w
szczególności poprzez udostępnienie tego komunikatu na swojej stronie internetowej – na pewno
przyniesie ono efekty w działaniach on-line i wspomoże przedsiębiorców w tych ciężkich
chwilach.

Z wyrazami szacunku
Agencja marketingowa NPROFIT

Współorganizatorzy kampanii:
Agencja marketingowa NPROFIT: https://nprofit.net/pl/
Agencja marketingowa Adshock: https://adshock.pl/

 

DOSTARCZAMY WODĘ DLA MIESZKAŃCÓW

Wójt Gminy Dębowa Kłoda  informuje, iż w związku z nieprzydatnością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dębowa Kłoda zaopatrującego wszystkie miejscowości z terenu Dębowa Kłoda, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, zostanie dostarczona mieszkańcom woda do poszczególnych sołectw, która będzie rozdysponowywana bezpośrednio u każdego sołtysa. W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami, które mają problem z dotarciem do  sołtysa po odbiór wody zachęcamy do zgłaszania adresów tych osób w celu osobistego dowiezienia wody przez pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda. Zgłoszenia można kierować pod nr Telefonów: 83 3557008; 83 3557010; 833557578. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość odbioru wody bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.  
Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i wyrozumiałość, bowiem w pierwszej kolejności woda zostanie dostarczona do pobliskich szkół i przedszkoli z terenu gminy Dębowa Kłoda.

Warsztaty kulinarne

Fundacja “Kulturalna Przestrzeń” z Piekoszowa informuje, że realizowany jest projekt pn. “Moda na EtnoFit”, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

“Moda na EtnoFit” to projekt, którego celem jest promowanie staropolskiej kuchni regionalnej i łączenie tego, co tradycyjne ze zdrowym odżywianiem. Projekt realizowany będzie od sierpnia 2021 r. do grudnia 2023 r. W ramach projektu zaplanowane zostały: warsztaty kulinarne, wydanie publikacji książkowej z przepisami ze wszystkich regionów Polski, kulinarna gra planszowa, organizacja tzw. Rynków Smakowych, na których prezentowane będą tradycyjne wyroby z danego regionu, a na zakończenie odbędzie się Festiwal Etno Fit Smaki. Pierwszym jego działaniem będą warsztaty “Etnofit na talerzu”, które przeprowadzą profesjonalni i doświadczeni kucharze, znający lokalny rynek i tradycje danego regionu.

Przedsięwzięcie skierowane jest m.in. do Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora z 16 województw z całej Polski. Udział weźmie w nich od 5 do 10 organizacji z danego województwa. W czasie trwania warsztatów uczestnicy będą uczyć się przygotowywać staropolskie dania kuchni ludowej i wykorzystywać jej smaki tak, aby tworzyć dania fit. Do udziału w warsztatach planowane jest zaproszenie po 3 członków z danej organizacji. W ramach konsultacji w warsztatach weźmie udział także dietetyk oraz antropolog kulturowy. Warsztaty zostały zaplanowane na okres od listopada 2021 do sierpnia 2022 roku.

Bardzo serdecznie zapraszamy organizacje z naszej gminy do wzięcia udziału w tym projekcie i warsztatach kulinarnych. Więcej informacji na temat projektu oraz organizowanych w ramach niego warsztatów można uzyskać pod nr telefonu: 41 306 11 83 lub e-mailowo pod adresem: fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

Rekrutacja do udziału w warsztatach odbywać się będzie od 23 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty