Archiwum kategorii: Uncategorized

Święto miodu

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie i Lubelskie Koło Pszczelarzy organizują II Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu, pod  którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Lubelskiego.

W/w wydarzenie odbędzie się 20 września br. na Rynku Starego Miasta w Lublinie.

PLAKAT

Powszechny spis rolny

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny– najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych,
z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys.

Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

 • poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.
 • telefonicznie – w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

Zachęcamy do samodzielnego wzięcia udziału w Spisie za pomocą metody samospisu internetowego, który odbywa za pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/. Samospis internetowy jest najwygodniejszą formą wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym użytkownik gospodarstwa rolnego (rolnik) może przekazać informacje o swoim gospodarstwie wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody  samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się

rachmistrzowie spisowi:

 • telefonicznie – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim (w razie konieczności).

Do użytkowników gospodarstw rolnych został wysłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który zawiera najważniejsze informacje i instrukcje związane z organizacją spisu,
w tym numer gospodarstwa niezbędny podczas logowania do aplikacji spisowej.

W spisie będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Formularz spisowy zawiera 11 działów. Jednak nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć konkretnego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego (nie będziemy pytali o wielkość dochodów tylko o strukturę), aktywności ekonomicznej oraz chowu i hodowli ryb.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Więcej na stronie: spisrolny.gov.pl.

PSR_ulotka_2_strony

Ankieta-wiedza na temat pierwszej pomocy

Studentki II roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzą badania na temat wiedzy o pierwszej pomocy (RKO) wśród dorosłych mieszkańców woj. lubelskiego.
Zwracają się z prośbą  o wypełnienie anonimowej ankiety zamieszczonej pod podanym poniżej linkiem.
Zachęcamy zatem do wypełnienia ankiety, które przyczynią się do podjęcia odpowiednich działań edukacyjnych, co potem przedłoży się na nasze bezpieczeństwo. 
Dziękujemy za poświęcony czas!
https://forms.gle/kFwerhrXNLiLr9z26

Innowacyjny program edukacyjny

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

 • fundraising,
 • zarządzanie organizacją
 • PR i komunikacj
 • prawne aspekty NGO
 • wystąpienia publiczne
 • leadership

Networking – udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace, których efekty możecie śledzić w naszych social mediach.

Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer School. Udział w Lidze jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów.

Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Dołącz do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy do jednego z trzech przygotowanych przez nas Programów:

Liga Junior (dla osób w wieku 18-21 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a530d266d9b0423c897e81622cc2bcc0

Liga Akademicka (dla osób w wieku 22-25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3c42400bda60477fafb5425cca967cd3

Liga Senior (dla osób w wieku powyżej 25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9320a36a30784fbfad2b0ba676330258

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2020 r.

Więcej informacji o programie znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.ligangos.pl.

Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Obserwuj profile Ligi w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco ze
wszystkimi wiadomościami dotyczącymi rekrutacji:
Faceboook: https://www.facebook.com/ligangos
Instagram: https://www.instagram.com/ligangos

Konkurs na polskie innowacje

PARP we współpracy z NCBR uruchomił XXIII edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.

Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

 • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
 • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Nagroda główna czyli po 100 tys. zł na konta bankowe zwycięzców

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł wynosi nagroda główna a 25 tys. zł wyróżnienie.

Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

 • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
 • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Dokumentacja konkursu została udostępniona na stronie internetowej konkursu 7 września, a projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października br. (godz. 16:00).

Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patroni mediowi: Dziennik Gazeta Prawna, Polsat News oraz Polskie Radio.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

www.parp.gov.pl/konkursppp

Dożynki gminno-parafialne w Kodeńcu

8 września w Parafii Narodzenia NMP w Kodeńcu odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. To doskonała okazja do podziękowania za tegoroczne plony oraz prośba o opiekę Matki Najświętszej we wspomnienie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które obchodzone jest właśnie tego dnia.

Uroczystości kościelne poprzedzone zostały wykładem historycznym „100 rocznica rekoncyliacji kościoła parafialnego Narodzenia NMP w Kodeńcu”, który wygłosił Stanisław Jadczak-regionalista. W wykładzie została przybliżona historia parafii, która sięga XVI wieku. Wówczas była to parafia prawosławna, która należała do prawosławnej diecezji włodzimiersko-brzeskiej, a po roku 1596 przekształciła się w diecezję unicką, gdzie następnie świątynia stała się świątynią unicką.

Kościół w Kodeńcu powstał w 1797 roku, zbudowali ją ludzie miejscowi. W 1875 roku Rosjanie postanowili tę cerkiew unicką przekształcić w prawosławną. To były bardzo tragiczne lata dla tego regionu. Dopiero w 1905 roku ukazał się ukaz tolerancyjny cara, który pozwolił Polakom, unitom opuścić prawosławie bez żadnej kary – wyjaśnił Stanisław Jadczak.

Centralnym punktem uroczystości była Msza święta, której przewodniczył ks. Andrzej Głasek-proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Horodyszczu.

Obecni byli również proboszczowie z pozostałych parafii tj.: Parafii Najświętszego Serca Jezusa z Dębowej Kłody – ks. Kanonik Tomasz Kostecki, proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Parczewie – ks. Stanisław Kulik, proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej w Sosnowicy – ks. Sławomir Moreń, proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Milanowie – ks. mgr Jarosław Zalewski, ks. Norbert Taratycki – wikariusz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Parczewie, proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kodeńcu – ks. mgr Ireneusz Zieliński.

We Mszy Świętej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych na czele z Panią Wójt Gminy Dębowa Kłoda Grażyną Lamczyk oraz Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Dębowa Kłoda – Panem Stanisławem Woźniakiem. Ponadto obecni byli: Skarbnik Gminy Dębowa Kłoda – Pani Joanna Szczuchniak, Sekretarz Gminy Dębowa Kłoda- Pan Jerzy Krępski, a także Radni Rady Gminy Dębowa Kłoda, sołtysi oraz przedstawiciele rolników Pani Dorota Szwaj i Pan Jarosław Zieliński. Na uroczystościach w Kodeńcu pojawili się również zaproszeni goście. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego wystąpił Pan Radosław Kozak-Dyrektor Kancelarii Sejmiku. Obecni byli także: Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego – Pan Janusz Zieliński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Parczewskiego – Pani Samanta Diana Lamczyk Kaczorek, Wójt Gminy Podedwórze – Pani Monika Mackiewicz – Drąg oraz Sekretarz Gminy Sosnowica Pani Anna Obel – Szurek. Pojawili się także przedstawicie służb mundurowych tj. Komendant Powiatowy Policji w Parczewie – Pan insp. Krzysztof Kozyra wraz z zastępcą Panem kom. Mariuszem Kawalerskim oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Parczew – Pan Witold Zakościelny, a także poszczególne delegacje ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie na czele z Panią Anną Przyczyną-Wicedyrektor szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym oraz delegacja ze Szkoły Podstawowej w Kodeńcu z Panią Renatą Tchórz-Dyrektor szkoły. Cała uroczystość nie obyłaby się bez licznej obecności rolników i mieszkańców gminy Dębowa Kłoda w tym wiernych z Parafii NMP w Kodeńcu, a także okolicznych miejscowości.

Po uroczystej Mszy Świętej głos zabrała Wójt Gminy Dębowa Kłoda Pani Grażyna Lamczyk, która podziękowała celebransowi za  odprawienie nabożeństwa oraz proboszczowi parafii NMP w Kodeńcu za gościnność i uroczyste zorganizowanie dożynek. Tym samym Pani Wójt złożyła podziękowania i życzenia rolnikom oraz poszczególnym sołectwom i Kołom Gospodyń Wiejskich za przygotowanie pięknych wieńców i koszy dożynkowych złożonych w darze na ręce proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Kodeńcu , ks. Ireneusza Zielińskiego. Następnie Pan Radosław Kozak w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego i Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego przedłożył list na ręce proboszcza Parafii NMP w Kodeńcu i Wójta Gminy Dębowa Kłoda z podziękowaniami i życzeniami dla rolników.

Po uroczystości kościelnej Wójt Gminy Pani Grażyna Lamczyk oraz proboszcz parafii NMP w Kodeńcu ks. Ireneusz Zieliński zaprosili wszystkie zebrane osoby na poczęstunek przygotowany przez KGW Stępków i KGW Chmielów.