BIP Dębowa Kłoda

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”?>

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Rozstrzygnięto nabór, a także upubliczniono listę gmin, które uzyskały dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do internetu.

Gmina Dębowa Kłoda uzyskała 138 650,00 zł w ramach których zostanie zakupionych 47 szt. sprzętu komputerowego (laptop) wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Planowany termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowaniu.

Projekt pn.  „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

FE_POPC_barwy_RP_Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego_plakat_A3_