BIP Dębowa Kłoda

Dotacja od Wojewody Lubelskiego?>

Dotacja od Wojewody Lubelskiego

Pragnę poinformować, że 25 października 2021r. otrzymaliśmy od Wojewody Lubelskiego dotację w kwocie
64 300,00 zł na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie.
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Wojewodzie za pozytywne ustosunkowanie się do złożonego wniosku.
Zakup nowych komputerów znacznie ułatwi pracę pracownikom GOPS.
 
                                                                                                                                      Grażyna Lamczyk
                                                                                                                               Wójt Gminy Dębowa Kłoda