BIP Dębowa Kłoda

Forum Kobiet Aktywnych pn. „Tradycja i obyczaje, czyli powrót do korzeni”?>

Forum Kobiet Aktywnych pn. „Tradycja i obyczaje, czyli powrót do korzeni”

VIII Forum Kobiet Aktywnych odbędzie się 01-02 lipca 2016r. w Urszulinie. Forum to coroczna konferencja upowszechniająca aktywność kobiet mieszkających na obszarach wiejskich naszego województwa. Prowadzone będą prelekcje, panele dyskusyjne i warsztaty tematyczne. Dla wszystkich chętnych liderek Wójt Gminy Dębowa Kłoda zapewnia bezpłatny transport. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 83 3557023. ZapraszamyPROGRAM_VIII FKA

regulamin-konkursu_2016

kwestionariusz zgłoszeniowy_FKA2016