BIP Dębowa Kłoda

Gmina Dębowa Kłoda podpisała umowę na dofinansowanie warsztatów kulinarnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”?>

Gmina Dębowa Kłoda podpisała umowę na dofinansowanie warsztatów kulinarnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 7 lipca br. podpisała umowę z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. „Warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Dębowa Kłoda jako sposób na promocję obszaru LGR objętego LSR”  dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia nastąpi przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda w ramach, których zostaną zaprezentowane potrawy rybne i nie tylko. Jednocześnie podczas zorganizowanego wydarzenia zostanie zorganizowana dla dzieci pogadanka na temat sztuki chowu i hodowli ryb, w tym także historii rybołówstwa, kultury i przyrody obszaru LSR przez osobę posiadającą doświadczenie z zakresu ryb. W trakcie przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone konkursy kulinarne dla dorosłych  (na najlepszą przyrządzoną potrawę) oraz konkursy plastyczne dla dzieci (na rysunek ryb słodkowodnych bądź morskich), w ramach których będzie można otrzymać cenne nagrody. Do przeprowadzenia warsztatów zakupiony zostanie m.in. namiot, stoły, ławki i krzesła.

Celem operacji jest promocja rybackiego dziedzictwa poprzez realizację warsztatów kulinarnych w 2020 r. na terenie gminy Dębowa Kłoda.

Całkowity koszt zadania: 22 692,86 zł

Kwota dofinansowania: 19 288,00 zł