BIP Dębowa Kłoda

GOPS?>

GOPS

ADRES: Dębowa Kłoda 116A,
21-211 Dębowa Kłoda,
Powiat: Parczewski

TELEFON – 083 355-70-19

FAX- 083 355-70-44

EMAIL: gopsdk@vp.pl

 NUMER KONTA77804200060260186320000010

NIP539-102-99-95

REGON – 002300574

Zaproszenie do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne (psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, osoby przeszkolone do prowadzenia profilaktyki uzależnień) do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r. Karty zgłoszeń zadania należy złożyć do dnia 15 listopada 2022r. u przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie –Jolanty Antoniuk.

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2019 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

ZARZĄDZENIE NR 5/2022
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2022”

——————————————————————————————————————-
Informujemy, że Zarządzeniem nr 9/19 z dnia 21 lutego 2019 r. Wójta Gminy Dębowa Kłoda została wybrana oferta na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników
projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”.
Zarządzenie wraz z załącznikiem poniżej.

Załączniki:
Zarządzenie nr 9/19 z dnia 21 lutego 2019 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 9/19 z dnia 21 lutego 2019 r.