BIP Dębowa Kłoda

Informacja dla osób posiadających zestawy komputerowe, które otrzymały w ramach projektu?>

Informacja dla osób posiadających zestawy komputerowe, które otrzymały w ramach projektu

Informujemy, że w związku z zakończeniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” i  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” zgodnie z zapisami w umowach użyczenia podpisanych przez Beneficjentów, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany na własność w formie darowizny.

Prosimy aby osoby które otrzymały zestawy komputerowe w w/w programie zgłaszały się w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda do pok. Nr 19 w ostatecznym terminie do dnia 22.10.2021r.  w celu  podpisania umowy o nieodpłatne przekazanie sprzętu.