BIP Dębowa Kłoda?>

Informacja

        Gmina Dębowa Kłoda informuje iż, 31 grudnia 2019r. została podpisana umowa na  „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębowa Kłoda pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i Punktu PSZOK” z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie, zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda o wystawianie odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem i zasadami segregacji w godzinach rannych.