BIP Dębowa Kłoda?>

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się na terenie Województwa Lubelskiego przypadków koronowirusa, Urząd Gminy Dębowa Kłoda zwraca się z prośbą, by w miarę możliwości wykorzystać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem tj. telefonicznie bądź drogą elektroniczną (e-PUAP, e-mail: sekretariat@debowakloda.pl).

W przypadku kiedy zajdzie potrzeba stawienia się w urzędzie, apelujemy o zachowanie wszelkich środków ostrożności podczas kontaktu z drugą osobą
tj. unikamy bliskiego kontaktu poprzez podawanie wzajemnie rąk i zachowujemy bezpieczną odległość pomiędzy sobą.

                                                                          Wójt Gminy Dębowa Kłoda

                                                                                  /-/ Grażyna Lamczyk