BIP Dębowa Kłoda?>

Komunikat

Szanowni Państwo,
od dnia 2 stycznia 2023 r. punkt świadczący nieodpłatną pomoc prawną oraz mediację w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, prowadzi dyżury według poniższego
harmonogramu.

Stacjonarne dyżury radcy prawnego z ramienia FUNDACJI ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ
EXPERTO PRO BONO są prowadzone od dnia 2 stycznia 2023 r. w Milanowie, Podedwórzu, Sosnowicy,
Dębowej Kłodzie i Siemieniu, według poniższego harmonogramu.

Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 14 70 (czynny tylko
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Parczewie) lub samodzielnie na stronie internetowej:

https://zapisynp.ms.gov.pl/

Poradę może uzyskać każda osoba fizyczna, w tym prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, co dokumentuje się poprzez
przyjęcie od osoby uprawnionej stosownego pisemnego oświadczenia.