BIP Dębowa Kłoda

Kryptologia w II RP – od „Rewolucji” do „Enigmy”?>

Kryptologia w II RP – od „Rewolucji” do „Enigmy”

Uchwałą Senatu RP rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Kowalewskiego. Łódzki kryptolog-samouk łamał szyfry przeciwnika podczas wojny polsko-bolszewickiej i dostarczał cennych informacji polskim dowódcom. Począwszy od lat 20. XX wieku Polska odnosiła wiele sukcesów w sztuce dekryptażu. Wypracowane metody przekazywano kolejnym adeptom, a odczytywane tajne informacje pozwalały na racjonalne podejmowanie decyzji. Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do lektury tekstu przygotowanego przez prof. Grzegorza Nowika, który opowiada jak Polacy zorganizowali wojskowe komórki wywiadu i jak łamali szyfry, od „Rewolucji” do „Enigmy”.

Jan-Kowalewski-Bohaterski-kryptolog

Więcej informacji na stronie internetowej: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kryptologia-w-ii-rp-od-rewolucji-do-enigmy/