BIP Dębowa Kłoda

Kurs autokarów podczas choinki szkolnej w dniu 11.01.2020 r.?>

Kurs autokarów podczas choinki szkolnej w dniu 11.01.2020 r.

DOWÓZ

 1 autokar

Hanów – 14.00

Nietiahy – 14.05

Uhnin osiedle – 14.10

Uhnin Sosnowicki – 14.15

Białka – 14.20

Uhnin Białkowski – 14.25

Uhnin remiza OSP – 14.30

Uhnin ścienny – 14.35

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie – 14.40

Ochoża – 14.50

Makoszka – 14.55

Plebania Wola – 15.00

Stępków – 15.05

Leitnie – 15.10

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie – 15.15

2 autokar

Marianówka – 14.40

Chmielów – 14.40

Korona – 14.45

Bednarzówka – 14.50

Żmiarki – 14.55

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie – 15.00

ROZWÓZ

1 autokar

Hanów, Nitiahy, Uhnin, Białka – 19.30

Ochoża, Makoszka, Plebania Wola, Stępków, Leitnie – 20.10

2 autokar

Marianówka, Chmielów, Korona, Bednarzówka, Żmiarki – 20.00