BIP Dębowa Kłoda

Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego?>

Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego” wraz z Zarządzeniem w sprawie ustalenia regulaminu oraz wniosek o przyznanie nagrody.

Celem konkursu jest nagrodzenie form działalności gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego.

Nagrodą w konkursie jest statuetka z oznaczeniem roku jej przyznania oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody. Nagrodzeni w konkursie mają prawo do korzystania i posługiwania się we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych firmy tytułu „Lider przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego” z zachowaniem wizerunku graficznego nagrody.

Gala finałowa odbywać się będzie cyklicznie w dniu 19 marca danego roku.

Zarządzenie i Regulamin Lider przedsiębiorczości 2017

wniosek o przyznanie nagrody