BIP Dębowa Kłoda

Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych



?>

Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Nowy konkurs PARP kierowany jest do przedsiębiorstw, które realizują programy włączając pracowników w działania rozwojowe firmy a także do podmiotów,które same oferują narzędzia ICT, wspierając tego typu inicjatywy. Mogą wziąć w nim udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/najlepsze-programy-rozwoju-inicjatyw-pracowniczych