NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA

Poniżej zamieszczamy harmonogram dyżurów pomocy prawnej i mediacji w roku 2020.

Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 15 88 (czynny tylko w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Parczewie).