Badania opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, problemów społecznych i warunków życia w gminie Dębowa Kłoda

Szanowni Państwo!

Ankieta, którą do Państwa kieruję jest bardzo istotną częścią rozpoczętych prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dębowa Kłoda na lata 2021-2028. Umożliwi ona władzom samorządowym poznanie poglądów i opinii mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda w najważniejszych dla Gminy sprawach.

Udział w badaniu jest dobrowolny.  Ankieta jest całkowicie anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. W żaden sposób wypełniona przez Państwa ankieta nie będzie publicznie udostępniana.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 17.11.2021r.

Po wypełnieniu ankiety proszę o odesłanie jej na adres e-mail: gops@debowakloda.pl

lub przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie.

Nasza ankieta jest również dostępna na stronie internetowej: debowakloda.pl

Ankieta będzie przekazana zespołowi ds. opracowania strategii, odpowiedzialnemu za opracowanie wyników badania.

Członkowie tego zespołu zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej związanej z realizacją badań.

Z góry bardzo Państwu dziękuję za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Jestem przekonany, że wiedza uzyskana z analizy ankiet pomoże władzom gminy
i zespołowi ds. opracowania strategii w sformułowaniu przemyślanych
i uzasadnionych propozycji rozwiązywania problemów społecznych występujących na terenie naszej Gminy.

 

                                                                            Z wyrazami szacunku

 

                                                                         /-/  Grażyna Lamczyk

                                                                        Wójt Gminy Dębowa Kłoda

 

 

Pismo konsultacje 2021

ANKIETA DĘBOWA KŁODA-doc

ANKIETA DĘBOWA KŁODA-pdf

 

Dotacja od Wojewody Lubelskiego

Pragnę poinformować, że 25 października 2021r. otrzymaliśmy od Wojewody Lubelskiego dotację w kwocie
64 300,00 zł na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie.
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Wojewodzie za pozytywne ustosunkowanie się do złożonego wniosku.
Zakup nowych komputerów znacznie ułatwi pracę pracownikom GOPS.
 
                                                                                                                                      Grażyna Lamczyk
                                                                                                                               Wójt Gminy Dębowa Kłoda

Jeśli możesz wesprzyj Damiana i Olgę

Damian 17 lat i Olga 18 lat ( rodzeństwo) są po wypadku, obecnie przebywają w szpitalu. Potrzebują pomocy finansowej na rehabilitację, która jest niezbędna, do przywrócenia ich sprawności fizycznej z powodu urazów kręgosłupa.
 
Każdy grosz się liczy, dlatego rodzeństwo można wesprzeć na dwa sposoby:
1. Wpłacając “przysłowiową złotówkę” na konto https://pomagam.pl/damian_olga… lub
 
Dziękujemy za Wasz DAR SERCA 💕

Woda do poszczególnych sołectw

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż w związku z nieprzydatnością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dębowa Kłoda zaopatrującego wszystkie miejscowości z terenu Dębowa Kłoda, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, w dniu dzisiejszym (28.10.2021r.) zostanie dostarczona mieszkańcom woda do poszczególnych sołectw, która będzie rozdysponowywana bezpośrednio u każdego sołtysa. W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami, które mają problem z dotarciem do sołtysa po odbiór wody zachęcamy do zgłaszania adresów tych osób w celu osobistego dowiezienia wody przez pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda. Zgłoszenia można kierować pod nr Telefonów: 83 3557008; 83 3557010; 833557578. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość odbioru wody bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.
Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i wyrozumiałość, bowiem w pierwszej kolejności woda zostanie dostarczona do pobliskich szkół i przedszkoli z terenu gminy Dębowa Kłoda.
 
 
 

Blisko 3 mln zł z Polskiego Ładu dla Gminy Dębowa Kłoda

Szanowni Państwo.
Mieszkańcy gminy Dębowa Kłoda.
Pragnę Państwa poinformować, że dzisiaj 25 października 2021 r. nasza Gmina Dębowa Kłoda otrzymała 2 944 000 złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Otrzymane dofinansowanie przeznaczymy na:
– modernizację drogi gminnej 104 059 L w miejscowości Kodeniec.
Powyższe zadanie zostało objęte dofinansowaniem na poziomie 95% kosztów inwestycji.
Ogromnie się cieszę, z przyznanej dotacji i bardzo serdecznie dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Panu Wojewodzie Lechowi Sprawce za wsparcie naszego zadania i okazaną nam życzliwość, która przyczyni się do sukcesu naszego projektu. Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli zrealizować zaplanowany cel i zamierzenie dla poprawy jakości drogi mieszkańcom wsi Kodeniec.
.„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdę warto robić”
Carroll Lewis
                                                                                                          
 
 
                                                                             Wójt Gminy Dębowa Kłoda
                                                                                   Grażyna Lamczyk