Innowacyjny program edukacyjny

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

 • fundraising,
 • zarządzanie organizacją
 • PR i komunikacj
 • prawne aspekty NGO
 • wystąpienia publiczne
 • leadership

Networking – udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace, których efekty możecie śledzić w naszych social mediach.

Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer School. Udział w Lidze jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów.

Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Dołącz do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy do jednego z trzech przygotowanych przez nas Programów:

Liga Junior (dla osób w wieku 18-21 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a530d266d9b0423c897e81622cc2bcc0

Liga Akademicka (dla osób w wieku 22-25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3c42400bda60477fafb5425cca967cd3

Liga Senior (dla osób w wieku powyżej 25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9320a36a30784fbfad2b0ba676330258

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2020 r.

Więcej informacji o programie znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.ligangos.pl.

Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Obserwuj profile Ligi w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco ze
wszystkimi wiadomościami dotyczącymi rekrutacji:
Faceboook: https://www.facebook.com/ligangos
Instagram: https://www.instagram.com/ligangos

Konkurs na polskie innowacje

PARP we współpracy z NCBR uruchomił XXIII edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.

Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

 • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
 • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Nagroda główna czyli po 100 tys. zł na konta bankowe zwycięzców

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł wynosi nagroda główna a 25 tys. zł wyróżnienie.

Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

 • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
 • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Dokumentacja konkursu została udostępniona na stronie internetowej konkursu 7 września, a projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października br. (godz. 16:00).

Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patroni mediowi: Dziennik Gazeta Prawna, Polsat News oraz Polskie Radio.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

www.parp.gov.pl/konkursppp

Dożynki gminno-parafialne w Kodeńcu

8 września w Parafii Narodzenia NMP w Kodeńcu odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. To doskonała okazja do podziękowania za tegoroczne plony oraz prośba o opiekę Matki Najświętszej we wspomnienie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które obchodzone jest właśnie tego dnia.

Uroczystości kościelne poprzedzone zostały wykładem historycznym „100 rocznica rekoncyliacji kościoła parafialnego Narodzenia NMP w Kodeńcu”, który wygłosił Stanisław Jadczak-regionalista. W wykładzie została przybliżona historia parafii, która sięga XVI wieku. Wówczas była to parafia prawosławna, która należała do prawosławnej diecezji włodzimiersko-brzeskiej, a po roku 1596 przekształciła się w diecezję unicką, gdzie następnie świątynia stała się świątynią unicką.

Kościół w Kodeńcu powstał w 1797 roku, zbudowali ją ludzie miejscowi. W 1875 roku Rosjanie postanowili tę cerkiew unicką przekształcić w prawosławną. To były bardzo tragiczne lata dla tego regionu. Dopiero w 1905 roku ukazał się ukaz tolerancyjny cara, który pozwolił Polakom, unitom opuścić prawosławie bez żadnej kary – wyjaśnił Stanisław Jadczak.

Centralnym punktem uroczystości była Msza święta, której przewodniczył ks. Andrzej Głasek-proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Horodyszczu.

Obecni byli również proboszczowie z pozostałych parafii tj.: Parafii Najświętszego Serca Jezusa z Dębowej Kłody – ks. Kanonik Tomasz Kostecki, proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Parczewie – ks. Stanisław Kulik, proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej w Sosnowicy – ks. Sławomir Moreń, proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Milanowie – ks. mgr Jarosław Zalewski, ks. Norbert Taratycki – wikariusz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Parczewie, proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kodeńcu – ks. mgr Ireneusz Zieliński.

We Mszy Świętej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych na czele z Panią Wójt Gminy Dębowa Kłoda Grażyną Lamczyk oraz Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Dębowa Kłoda – Panem Stanisławem Woźniakiem. Ponadto obecni byli: Skarbnik Gminy Dębowa Kłoda – Pani Joanna Szczuchniak, Sekretarz Gminy Dębowa Kłoda- Pan Jerzy Krępski, a także Radni Rady Gminy Dębowa Kłoda, sołtysi oraz przedstawiciele rolników Pani Dorota Szwaj i Pan Jarosław Zieliński. Na uroczystościach w Kodeńcu pojawili się również zaproszeni goście. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego wystąpił Pan Radosław Kozak-Dyrektor Kancelarii Sejmiku. Obecni byli także: Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego – Pan Janusz Zieliński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Parczewskiego – Pani Samanta Diana Lamczyk Kaczorek, Wójt Gminy Podedwórze – Pani Monika Mackiewicz – Drąg oraz Sekretarz Gminy Sosnowica Pani Anna Obel – Szurek. Pojawili się także przedstawicie służb mundurowych tj. Komendant Powiatowy Policji w Parczewie – Pan insp. Krzysztof Kozyra wraz z zastępcą Panem kom. Mariuszem Kawalerskim oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Parczew – Pan Witold Zakościelny, a także poszczególne delegacje ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie na czele z Panią Anną Przyczyną-Wicedyrektor szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym oraz delegacja ze Szkoły Podstawowej w Kodeńcu z Panią Renatą Tchórz-Dyrektor szkoły. Cała uroczystość nie obyłaby się bez licznej obecności rolników i mieszkańców gminy Dębowa Kłoda w tym wiernych z Parafii NMP w Kodeńcu, a także okolicznych miejscowości.

Po uroczystej Mszy Świętej głos zabrała Wójt Gminy Dębowa Kłoda Pani Grażyna Lamczyk, która podziękowała celebransowi za  odprawienie nabożeństwa oraz proboszczowi parafii NMP w Kodeńcu za gościnność i uroczyste zorganizowanie dożynek. Tym samym Pani Wójt złożyła podziękowania i życzenia rolnikom oraz poszczególnym sołectwom i Kołom Gospodyń Wiejskich za przygotowanie pięknych wieńców i koszy dożynkowych złożonych w darze na ręce proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Kodeńcu , ks. Ireneusza Zielińskiego. Następnie Pan Radosław Kozak w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego i Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego przedłożył list na ręce proboszcza Parafii NMP w Kodeńcu i Wójta Gminy Dębowa Kłoda z podziękowaniami i życzeniami dla rolników.

Po uroczystości kościelnej Wójt Gminy Pani Grażyna Lamczyk oraz proboszcz parafii NMP w Kodeńcu ks. Ireneusz Zieliński zaprosili wszystkie zebrane osoby na poczęstunek przygotowany przez KGW Stępków i KGW Chmielów.

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W dniu 1 lipca z rąk Premiera Pana Mateusza Morawieckiego Pani Wójt Gminy Dębowa Kłoda Pani Grażyna Lamczyk otrzymała symboliczny czek na kwotę 702 798,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a w dniu 31.08.2020 r. ten fakt stał się rzeczywistością, gdyż pieniądze wpłynęły na konto bankowe Gminy Dębowa Kłoda. Wystarczyło złożyć wniosek  kierowany do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwestycje, które przyczynią się do podnoszenia jakości życia. Gmina Dębowa Kłoda zamierza przeznaczyć dotację na wkład własny na zaplanowane przedsięwzięcie-termomodernizację budynku Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wspomogą naszą małą ojczyznę.