Wzmożony pobór wody!

W związku z bardzo dużym zużyciem wody, szczególnie w sołectwach Wyhalew i Kodeniec, zwracamy się z prośbą do rolników tych miejscowości o napełnianie zbiorników opryskiwaczy wodą w godzinach od 10.00 do 13.00 lub od 22.00 do 6.00. Wzmożony pobór wody w godzinach porannych i wieczornych powoduje znaczny spadek ciśnienia w urządzeniach wodociągowych oraz chwilowe przerwy w dostawie wody, szczególnie na osiedlach wielolokalowych.

Od czasu rozpoczęcia okresu oprysków Gmina odnotowuje znaczny wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Informujemy, że korzystanie z hydrantów przez osoby nieuprawnione jest zabronione i przysługuje kara grzywny do 5 tyś zł. Uprawnionym bowiem podmiotem  do korzystania z urządzeń wodociągowych takich jak hydrant jest przedsiębiorstwo wodociągowe lub Państwowa Straż Pożarna i jednostki OSP. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki nielegalnego poboru wody z hydrantów. Prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach. Tylko eliminując takie przypadki, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

Gmina Dębowa Kłoda ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika gospodarczego
w miejscowości Dębowa Kłoda.

1. Nazwa i adres jednostki:

Gmina Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A 

2. Określenie stanowiska, ilości etatów:

Pracownik gospodarczy ds. pielęgnacji zieleni i obsługi kotłów C.O. – 1 osoba

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy – czas zatrudnienia, wynagrodzenie:

– rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

– przewidywany czas zatrudnienia: od 23 maja 2022 r.

– miejsce wykonywania: Dębowa Kłoda

4 Zakres obowiązków:

– Wykonywanie prac związanych z pielęgnacją zieleni (m. in. podcinanie drzew i krzewów, koszenie trawy itp.),

– obsługa kotłów C.O.

5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

– prawo jazdy kat. B

– mile widziane umiejętności obsługi sprzętów ogrodniczych (obsługa kosiarki, podkaszarki itp.) oraz obsługi kotłów C.O.

6. Wymagane dokumenty:

 – Podanie z wyszczególnieniem posiadanych umiejętności.

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście  na adres: Gmina Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A, lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl  w terminie
do 16 maja 2022 roku.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pn.- pt. w godz. 8001500 pod numerem: 83 355 75 78.


Dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje o zmianie sposobu, w jaki odbierana będzie bezpłatna telewizja naziemna.

Podstawą zmian systemu telewizji naziemnej na nowy standard DVBT-T2 HEVC jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii Europejskiej UE zostały zobowiązane do udostępnienia pasma 700 MHz na potrzeby usług szerokopasmowych do 30 czerwca 2020 r. lub w uzasadnionych przypadkach do 30 czerwca 2022r.

W związku z powyższym został przygotowany specjalny program dofinansowania zakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Gospodarstwa domowe będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika przez Internet lub w tradycyjnej formie papierowej – w Placówkach Poczty Polskiej. Dofinansowanie w postaci świadczenia przysługuje na gospodarstwo domowe. Aby go otrzymać, należy oświadczyć, iż bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie int.: www.gov.pl/cyfrowaTV lub pod numerem infolinii 42 253 54 30. 

Wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego

Gmina Dębowa Kłoda przypomina o składaniu wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podmiotami upoważnionymi do składania wniosków są osoby fizyczne, które zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy. Wysokość stawki 40zł/osobę/dzień.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO RATOWNIKA WODNEGO W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI

Gmina Dębowa Kłoda ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ratownika wodnego w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nad jeziorem bialskim w miejscowości Białka.

1. Nazwa i adres jednostki:

Gmina – Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A 

2. Określenie stanowiska, ilości etatów:

Ratownik Wodny – 2 osoby

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy – czas zatrudnienia, wynagrodzenie:

  •  umowa zlecenia –  Gmina Dębowa Kłoda
  • czas zatrudnienia od 01 lipca do 31 lipca 2022 roku.
  • Jezioro Bialskie w miejscowości Białka
  • praca wykonywana – poniedziałek – niedziela   od godz. 10.00 do 19.00
  • wynagrodzenie – 5 tys. (brutto)

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania kwalifikacyjne:

  • posiadanie uprawnień ratownika wodnego zgodnie z ustawą,
  • certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

5. Wymagane dokumenty:

   –  kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście  na adres: Gmina Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A , oraz elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl  w terminie do 16 maja 2022 roku.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pn.- pt. w godz. 800 – 1500 pod numerem: 83 355 70 08 .