BIP Dębowa Kłoda

„Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowa Kłoda”.?>

„Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowa Kłoda”.

Gmina Dębowa Kłoda przystąpiła do realizacji projektu pt.”Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowa Kłoda” w ramach którego  nastąpi wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kodeńcu.

W ramach projektu zostaną wykonane m.in. następujące roboty budowlane:
– docieplenie stropu, stropodachu, ścian zew. itp.
– wymiana drzwi zew. i okien
– modernizacja systemu c.o.
– wymiana instalacji elektrycznej
– wykonanie instalacji kolektorów słonecznych.

Z wykonawcami zostały już podpisane umowy, prace potrwają do jesieni bieżącego roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1 490 211,70 zł, zaś dofinansowanie ze środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi 1 005 009,86 zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.