Program “Mój Prąd”

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych “Mój Prąd” skierowany do gospodarstw domowych. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą do 5 tys. zł. Nowy program ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskie

Informacji o programie “Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/