BIP Dębowa Kłoda

Program rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”?>

Program rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

W związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Parczewskiego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami celem zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i jego Rodziny-informacje