BIP Dębowa Kłoda

Przebudowa drogi gminnej?>

Przebudowa drogi gminnej

Przebudowa drogi w Dębowej Kłodzie trwa!!!
Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, mogą wystąpić utrudnienia w przemieszczaniu się na przebudowywanym odcinku.Przypominamy, iż ww. prace budowlane wykonywane są w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104055L na odcinku km 0+028 – 0+330 w miejscowości Dębowa Kłoda”.