BIP Dębowa Kłoda

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kodeniec od km 0+000 do km 0+165?>

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kodeniec od km 0+000 do km 0+165

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 27.06.2022 r. podpisała z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kodeniec od km 0+000 do km 0+165” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 31 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Parczew. S.A. na realizację ww przedsięwzięcia na łączny koszt zadania 94 898, 31 brutto. Dodatkowo Gmina Dębowa Kłoda poniosła koszt na zakup tablicy informacyjnej o wymiarach 18cmx120cm.

Zakres prac obejmuje m.in.:

1.Roboty przygotowawcze
2.Podbudowa
3.Nawierzchnia bitumiczna
4.Roboty wykończeniowe
5 Oznakowanie i urządzenia ruchu
6 Roboty ziemne
7 Wycinka drzew z pasa drogi

Zakończenie prac budowlanych nastąpi najpóźniej do 30 września br.