BIP Dębowa Kłoda

Smakujemy lokalnie-konkurs grantowy dl KGW?>

Smakujemy lokalnie-konkurs grantowy dl KGW

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje i zaprasza do udziału w konkursie grantowym dla Kół lub Związków Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru KGW z programu „Smakujemy lokalnie”. Wystarczy złożyć w terminie wskazanym w regulaminie wniosek zawierający przepis na potrawę promującą kuchnię regionu wraz ze zdjęciami oraz historią dania.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://smakujemylokalnie.pl/