BIP Dębowa Kłoda

„Szkolenie eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim.”?>

„Szkolenie eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim.”

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim.

 

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

1.  Szkolenia, które będą odbywać się w trybie online, nie kolidując  z Państwa pracą oraz innymi obowiązkami. Szkolenia poprowadzi wykwalifikowana kadra.

Po zakończonym szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

2. Otrzymywanie cyklicznie newslettera oraz dostęp do portalu:  przetargipubliczne.com z aktualnymi przetargami z danej branży i województwa.

3. Bezpłatne doradztwo przy opracowywaniu ofert i zapytań ofertowych oraz pomoc wyspecjalizowanej kadry przy składaniu ofert.

4. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymywania informacji o: ogłaszanych konkursach,  naborach wniosków w ramach funduszy europejskich oraz szkoleń bądź webinariów z których może skorzystać Państwa organizacja.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/szkolenia-eksperckie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Udział w Projekcie oraz wszelkie wsparcie jest zupełnie bezpłatne