BIP Dębowa Kłoda

Szkolenie z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o trzeźwości?>

Szkolenie z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o trzeźwości

Zapraszamy przedsiębiorców posiadających lokale, punkty gastronomiczne i sklepy w miejscowości Białka na szkolenie z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności dotyczących zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szkolenie zaplanowane jest z racji bezpośredniego kontaktu sprzedawca-klient, którzy powinni przyczyniać się do przeciwdziałania alkoholizmowi, co ma wpływ m.in. na zachowanie młodocianych nad J. Bialskim. Na terenie J.Bialskiego dochodzi do coraz częstszych i agresywnych zachowań, dlatego należy minimalizować pewne zagrożenia, na które mamy wpływ tj. reagowanie na ludzi pod wpływem środków odurzających, alkoholu. Działania te przyczynią się zarówno do zapobiegania przestępczością i zagrożeń jakie mogą się pojawić w przyszłości. Szkolenie odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym „Kropelka” w dniu 4.10.2017r. o godz.10.00. Wszelkie informacje pod nr tel.833543734.

Szkolenie jest zorganizowane w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” dofinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”