BIP Dębowa Kłoda?>

„Trenuj jak żołnierz” 

Dołącz do nas – projekt „Trenuj jak żołnierz” wystartował.
Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma
obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego  projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza
propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter, szkolenia są bezpłatne, otwarte i
nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz
budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.
„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które
będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie
jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik
nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania,
taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw
musztry. Pierwszy etap który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w
weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca i
6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na
terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.
W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie,
wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako
szeregowemu żołnierzowi rezerwy. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do
pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.


Link odnośnie projektu:

https://tiny.pl/wv7ks
https://tiny.pl/wv85m