BIP Dębowa Kłoda

Umowa na termomodernizację budynku Urzędu Gminy podpisana?>

Umowa na termomodernizację budynku Urzędu Gminy podpisana

W dniu 29 października br. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie” w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja nastąpi w 2021 roku. Kwota całkowita projektu to 1 889 297,56 zł, a kwota dofinansowania 1 043 953,10 zł. Zakres typu zadań budowlanych obejmować będzie m.in.: wykonanie klatki schodowej, platformy dla niepełnosprawnych, docieplenie stropu,dachu, ścian zew., wymiana drzwi zew., okien, demontaż i montaż instalacji c.o. i wymiana grzejników, wymiana kotła na kocioł na pellet, wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą istniejącego oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji kolektorów słonecznych itp.