BIP Dębowa Kłoda

Wydłużenie terminu zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.?>

Wydłużenie terminu zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że termin składania zadań do
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2023r. zostaje wydłużony do 30 listopada 2022r. Karty realizacji zadań należy
składać u przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej
Kłodzie – Jolanty Antoniuk.