BIP Dębowa Kłoda

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia?>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl ( w zakładce: mienie gminy/wykaz nieruchomości) został zamieszczony w dniu 19 kwietnia 2021 r. na okres 21 dni,  wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do najmu i użyczenia.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 12 maja 2021 r. 

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lu 83 355 70 08.

Czytaj dalej…